وبلاگ سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی، فلسفی و فرهنگی بنده.


تفاوت برنامه اقتصادی واقعی با وعده و وعیدهای تخیلی

محمد دهداری، پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰ ق.ظ، ۳۲ نظر

برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

بسم الله

قبل نوشت:

در این یادداشت قصد داریم بحثی تخصصی داشته باشیم در خصوص یکی از برنامه های اصلی مطرح شده توسط جناب آقای سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. ایشان در مواقف و مواعد گوناگون ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بازنگری و تحول اساسی در ساختار بخش های مختلف دولت را جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های بالقوه کشور ضروری دانسته اند. در مطلب حاضر قصد داریم تا این کلید واژه مورد تأکید آقای جلیلی را در پس زمینه مشکلات جاری کشور رمزگشایی نماییم.

نوشتار:

اگر امورات حاکمیتی ممالک را به سه بخش اساسی تقنین، اجرا و نظارت تقسیم نماییم، بدون شک وجه افتراق اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هرچیز، در کیفیت شق سوم تقسیم مذکور یعنی "نظارت" خلاصه می گردد. کسانی که با بنده آشنایی دارند می دانند که سال هاست تحلیل های خود را در خصوص مشکلات و معضلات کشور بر این مبنا استوار نموده ام و مدعی هستم اگر بخواهیم از نظر اقتصادی بمانند کشورهای به اصطلاح توسعه یافته پیشرفت نموده و بر مشکلات فعلی فایق آییم می بایست فکری به حال امر خطیر و در حال حاضر مظلوم و مغفول نظارت نماییم. لازمه این امر نیز آن است که حکومت به واسطه خصوصی سازی حقیقی از حجم دولت و وظایف اجرایی آن کاسته و اعظم اهتمام خویش را به امر نظارت معطوف نماید. البته می دانیم که نظارت فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و مجلس و بخش هایی از خود دولت نیز بدین امر گمارده شده اند و باز البته این تشتت و پراکندگی موجود در متصدیان امر نظارت به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست، لیکن این مباحث موضوع نوشته حاضر نبوده و مجالی دیگر می طلبد.

از فقر شدید کشور در امر نظارت که بگذریم به نظر حقیر اهم مشکلات ما در بخش تقنین نیز، حجم زیاد قوانین و تصویب برخی قوانین بر اساس معیار های سلیقه ای، موسمی و سیاسی و نیز ضعف بار فنی و تخصصی مراجع قانون گذار و به تبع قوانین مصوب آنها می باشد که البته اینها نیز موضوع بحث ما نیست و آن را به یادداشتهای بعدی موکول می کنیم.

در واقع آنچه در این مجال قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی مشکلات و معضلات "دولت" به مثابه متصدی "نظام اجرایی" کشور می باشد. البته نه به شکل مصداقی و جزئی نگر بل از منظری کلان و کل نگر! از چنین منظری می توان نظام اجرایی کشور را به سه بخش ساختارها، فرآیند ها و اجرا تقسیم نمود. "ساختارها" مشتمل بر شاکله کلی دولت و زیرمجموعه های آن اعم از وزارت خانه ها، معاونت ها و سازمان ها می باشند. نحوه قرار گیری عناصر تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری و سلسله مراتب سازمانی تعریف شده میان آنها این شاکله را تشکیل می دهد. ارتباط میان عناصر ساختاری دولت نیز بر اساس یک سری "فرآیندها"ی تعریف شده در قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها صورت می گیرد.

بعضاً "ساختارها" و "فرآیندها"ی دولت را مسامحتا همان "ساختارها" اطلاق می کنند. این در حالی است که مشکلات ساختاری دولت کاملا درون قوه ای است لیکن مشکلات فرآیندی به واسطه پیوند وثیق فرآیندهای دولت با قوانین مصوب مجلس، به کیفیت تقنین در قوه مقننه و معضلات آن حوزه نیز مربوط می گردد. لذا به نظر بنده می بایست میان این دو بخش دولت تمایز قائل شد.

مجموع این "ساختارها" و "فرآیندها" یک سیستم را تشکیل می دهند که ورودی آن امور شرح وظایفی دولت بوده و خروجی آن "اجرا"ی شروح وظایف می باشد. به نظر حقیر در بخش اجرا نیز، مشکلات و معضلات هم به نظام اجرایی کشور مربوط می گردد و هم در گرو نظام نظارتی و معضلات آن حوزه می باشد.

در این میان آنچه اختصاصاً به "دولت" مربوط است و لذا رئیس جمهور می بایست قبل از هر چیز موضع خود را در خصوص آن مشخص نموده و راهکارهای رفع و رجوع مشکلات آن را مطرح نماید، "مسائل ساختاری" دولت می باشد. اتفاقا اصلی ترین اشکالات دولت نیز از همینجا آغاز می شوند. ساختار نظام اجرایی کشور ما در اکثر بخش های دولت از دوره پهلوی به ارث رسیده است. علاوه بر این بخش های فراوانی که به این ساختار اضافه شده اند نیز به شکلی کاتوره ای و بدون کار کارشناسی دقیق افزوده شده و در بسیاری از موارد فاقد هماهنگی و همگرایی لازم با دیگر عناصر شکل دهنده ساختار اجرایی دولت می باشند و این غیر از تشتت ذاتی ساختار موروثی دولت در کشور ماست. چرا که ساختار دولت در دوران پهلوی از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده و فی نفسه یک موجود غیر بومی و لایتچسبک به حساب می آید و این بیگانگی با نیازهای خاص مملکت اسلامی ما پس از انقلاب تشدید نیز شده است.

حال در نظر بگیرید که تغییر و بروزرسانی های مقطعی و بدون دید کلان نگر در این ساختار و الصاق بخش های جدیدی بر اساس امور مستحدثه اجرایی کشور به آن هسته مرکزی، چه بر سر شاکله اجرایی دولت آورده است. این قبیل مشکلات موجب شده تا ساختار بخش های مختلف دولت متناسب با نیازهای واقعی کشور شکل نگرفته باشد، عناصر شکل دهنده در این ساختار، تصمیمات و رفتارهای جزیره ای داشته باشند و در نتیجه دولت از یک ناهماهنگی شدید و بعضا فلج کننده میان عناصر شکل دهنده خود رنج برده، به شدت دچار فشلیت و کسالت باشد. به طور خلاصه می توان گفت این ساختار تاب و توان وظایف سنگین خود را ندارد و اگر قرار است تغییر محسوسی در نظام اجرایی کشور ایجاد شود قبل از همه می بایست ساختار آن را مورد بازنگری اساسی قرار داد. 

اینجاست که فرق نگاه کارشناسی و غیر کارشناسی را می توان متوجه شد. به طور قطع می توان ادعا نمود قریب به اتفاق نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری طی مناظرات و برنامه های تبلیغی خود برنامه اقتصادی خاصی ارائه ننموده اند. آنچه که توسط برخی از ایشان تحت عنوان برنامه اقتصادی مطرح شده و متأسفانه بعضاً توسط مردم باور نیز شده است، بیشتر طرح ایده آل ها، اهداف و در یک کلام وعده و وعید هایی بوده که بر اساس این آرمان ها و اهداف عنوان نموده اند. فارغ از نیت خوانی در خصوص وعده های داده شده، باید توجه نمود که طرح مشکلات و وعده حل آنها یک امر است و بیان برنامه های عملیاتی و دقیق جهت رفع و رجوع آنها امر دیگر! مشکلات را همه می دانند و قصد حل آنها را نیز در سر دارند، لیکن چطور و چگونه! این چگونگی است که برنامه نامیده می شود و نه صرفا ذکر مشکلات و معضلات اقتصادی و نالیدن بی فایده! شیوه حاضر تنها نتیجه ای که درپی خواهد داشت انتشار ناامیدی مفرط در میان جامعه و امیدواری دشمنان و بدخواهان این کشور به تزلزل امت و ناتوانی حاکمیت می باشد.

در این میان تنها نامزدی که خوشبختانه از سیاه نمایی و نالیدن پرهیز نموده و به جای طرح وعده و وعیدهای رنگارنگ و متنوع و بعضا ناشدنی و تخیلی به واسطه مشورت با اهالی فن در دو حوزه اقتصاد و مدیریت برنامه ای کارشناسانه مطرح نموده است، جناب آقای سعید جلیلی است. شاید بسیاری از مردم عمق نگاه وی به امر اجرا را متوجه نشده باشند و دوراندیشی وی زمانی که یکی از اولویت های اصلی خود را اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت و ایجاد "هم آهنگی" میان عناصر شکل دهنده این ساختار بیان نموده درک نکرده باشند. لیکن حداقل کسانی که دستی بر آتش امور اجرایی کشور دارند و مشکلات این حوزه را تجربه کرده اند، دل خوش خواهند بود که یک نفر از نامزدهای ریاست جمهوری معضلات فعلی مملکت را آسیب شناسی و ریشه یابی کارشناسانه نموده و منشاء بسیاری از مشکلات را به درستی فهمیده است.

فایده دیگر این امر به بازی نگرفتن احساسات مردم است. چه وعده و وعیدهایی که در دوره های گذشته داده شده و به ثمر ننشستن آنها غمی بر غم های مردم فزوده و باری از دوششان برنداشته است! چرا باید به جای کار کارشناسی عمیق، اینچنین از آبروی نظام مایه گذاشته و با احساسات مردم بازی کرد؟! جلیلی مشخصا از این دام ها که حتی هر کاندیدای متعهدی را نیز وسوسه می کند آگاه بوده است. وی به جای طرح وعده های متعدد و متنوع تحت عنوان برنامه اقتصادی، به بیان برنامه هایی تخصصی که در صورت اجرا آثاری بسیار عمیق و ماندگار خواهند داشت پرداخته است. علاوه بر این دچار کلی گویی نیز نشده و جزئیات برنامه های وی را می توان در جزوات و بولتن های اقتصادی اش که حاصل مشاوره با اکابر علم اقتصاد هستند، ملاحظه نمود. به واقع این خصائص بسیار نادر و مغتنم هستند!

امیدواریم که خدای متعال دل های مردم را به سوی کسی که در میان کاندیداهای موجود به واقع اصلح است سوق داده و خیر این مردم را برای ایشان رقم بزند.

والعاقبه للمتقین

پی نوشت:

حمایت ۱۷۳ تن از اساتید برجسته اقتصادی کشور از برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

+ برنامه اقتصادی دکتر جلیلی توسط اندیشمندان و اساتید بنام اقتصادی کشور همچون پروفسور درخشان، دکتر زریباف و در جمع نخبگان اقتصادی کشور ارائه شد.

دانلود برنامه اقتصادی دکتر جلیلی - ستاد مردمی حیات طیبه

+ ظاهرا سایت حیات طیبه باز هم هک شده و بالا نمیاد!

نظرات (۳۲)

سلام وب عالی دارید.موفق بلشید.به وبلاگ منم سربزنید.ممنون/...................................................................................................................................................................................
 • شاید مرا بخوانی
 • تنتان همواره به گوهر سلامتی آراسته باد

  ما شما را لینک کردیم و شما هم این افتخار را اگر مایلید به ما دهید

  پاسخ:
  به زودی لینکتون می کنم.

  سلام محمد

  عجب آدمی هستی!!!

  هنوز پیام انتخابات رو درک نکردی انگار!!

  پاسخ:

  کدوم یکیش رو میگی؟!

  8-) 

  سلام دوستان
  سلسله برنامه های تولیدی شبکه نصر با رویکرد شناخت شخصیتها و علمای تاثیر گذار جهان اسلام 
  قسمت پانزدهم: حضرت امام خمینی قدس سره
  زیرنویس فارسی بهمراه نریشن انگلیسی

  سلام و عرض ادب؛ به روزم با نیمه پنهان اعتدال-یک:

  آیا اعتدال میانه ای است بین حق و باطل یا وسط در بین افراط و تفریط؟اگر اعتدال را حد وسط دانسته و چپ و راست آن را افراط و تفریط معرفی کنیم راه به خطا برده ایم! چرا که در این صورت حق را بر روی تعادل استوار کرده ایم، در حالی که این تعادل است که در کنار حق معنی می یابد، به سخن دیگر برای داشتن مَنشی به دور از افراط و تفریط، ابتدا باید حق را شناخته و نقاط افتراقش با باطل را مشخص نمائیم و سپس خط قرمز های آن را تبیین کنیم و بعدا قدم در وادی تعادل نهیم؛ در حالی که آن چه امروز مطرح می شود، دقیقا نقطه مقابل قضیه است، چرا که تعادل را به عنوان یک اصل تعریف می کنند و سپس حق را تنزیل کرده و با افکار مثلا معتدلانۀ خویش هم سطح می سازند، در نتیجه اعمال چنین رویکردی بخش کمی از حق با بخش زیادی از باطل مخلوط گشته و بر مبنای این تفسیر به رأی شیطانی از اعتدال مقوله ای شبیه نفاق مدرن شکل می گیرد...

  http://www.tarahomiasl.ir/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9/

  سلام
  رساله ای در سلوک مشترک سیاسی
  امام علی علیه السلام و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و اله

  در خدمتم
  سلام
  خوب هستین
  جلسه فعالین فضای مجازی اهواز مدتی هست که راه افتاده
  خوشحال میشیم که سری به ما بزنید
  خبر جلسه این هفته تو لینک زیر
  http://oruj.ir/view/610/
  پاسخ:
  سلام آقا سید
  چشم
  می بینم لینکو
  ملتمس دعا

  حضرت مستطاب  آقا محمد آقای دهداری

  سلام

  برادر من ، اگر قراره که جنابعالی توی این سنگر بجنگید پس بجنگ؛اینقدر شل کن سفت کن در نیار؟!!!! خوب مینویسی اما دیر به دیر...

  پاسخ:
  جناب متهم عزیز و لذیذ
  سلام علیکم و قلبی لدیکم
  و اما بعد
  ضمن تشکر وافی از مرقومه جنابتان خدمت محترم و مکرمتان عرضه می دارد که صعوبت روزگار و گرفتاری کار امان از حقیر بریده و توان نوشتن گرفته است. علی ای حال خداوند جل و علا اگر توفیق دهاد باز این جریده مجازی شاهد نوشتارهای حقیر خواهد بود.
  ملتمش دعای خیر حضرتعالی
  الاحقر
  محمد بی ده و بی روستا
  ---------
  ولی خودمونیم مستطابو خوب اومدی
  با سلام و عرض تسلیت ایام سوگواری امام جعفر صادق علیه السلام با موضوع
  "وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی ره --قسمت سوم و پایان"
  بروز هستیم
  -----------------------------------------------
  سلام قصد نوشتن مطلب جدید نداری؟؟؟؟؟؟؟/
  پاسخ:
  سلام حاج آقا
  بد فرم گرفتارم!
  اونم گرفتاری هایی که شاید فایده هم نداشته باشه
  شما دعا کن اولا فایده داشنه باشه دوما خدا توفیق بده یه چیز بدرد بخور بنویسم
  با سلام و عرض خسته نباشید
  با ادامه موضوع "وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی ره --قسمت دوم" در خدمت شما هستیم
 • نقد فلسفه و عرفان
 • با سلام
  به روزم:
  تعریف صریح وحدت وجود در کلام عارف معاصر!
  سلام
  ظاهرا بعد از انتخابات به روز نکردید
  برادر بیا در صحنه که الان وقت کار است
  با افتخار در سایت عروج که برای خادمی رسانه ای بچه های خوزستانی راه اندازی شده لینک شدی
  بمون سر بزن و اگه نظری داشتی بگو
  با سلام ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی ع 
  با موضوع اشتراک لفظی یا معنوی وجود بروزیم
   سلام دوستان
  شبکه نصر سلسله مباحثی رو در خصوص پاسخ به شبهات ولایت فقیه در اختیار علاقمندان به این مباحث قرار داده است.
  قسمت سوم
  بخش دو:
  http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=13&lid=9062
   سلام دوستان
  شبکه نصر سلسله مباحثی رو در خصوص پاسخ به شبهات ولایت فقیه در اختیار علاقمندان به این مباحث قرار داده است.
  قسمت اول
  بخش دو:
  http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=9005

  با سلام

  به وبلاگ حقیر سر بزنید و 2 نامه را که نوشته ایم در صورت امکان امضاء کرده و به دیگر دوستان فضای مجازی نیز اطلاع دهید که امضاء کنند. نامه اول خطاب به دکتر احمدی نژاد و تقدیر از زحمات 8 ساله ایشان می باشد. نامه دوم خطاب به رییس قوه قضائیه در راستای محاکمه فتنه گران دروغگوی سال88 و دشمنان رای ملت می باشد که متاسفانه 4 سال است به دلایل نامشخص به تاخیر افتاده است. منتظر حضور و همکاری شما


 • روح الله فاضل
 • سلام علیکم
  وبلاگ هایی تحلیلی مانند وبلاگ شما را بسیار کم در فضای مجازی مشاهده می کنم و این تحلیلی بودن دلیلی می شود بر لینک کردن وبلاگتان!
  راستی چرا خیلی وقت است به روز نشده اید؟
  پاسخ:
  سلام
  متشکر
  گرفتاری برادر
  گرفتاری
  ملتمس دعا
  با سلام با موضوع "اقسام فلسفه های مضاف" به روز شدیم ما را در ترویج فلسفه با نظرات و راهنمایی هایتان همیاری کنید.یاعلی
 • رضا خامکی
 • با پست نسبتا طولانی "نگاهی متفاوت به فایده ی فلسفه" که از کاربرد های تکنولوژیک فلسفه گفتم، بروزم که خوندنش به نظرم حداقل هم برای جماعت اهل فلسفه و هم برای جماعت مهندس ارزشمنده حتی به قصد نقد.
  خوشحال میشم بخونیدش و نظرتون رو هم بفرمایید
  [گل]
  سلام 
  حلول ماه رحمت مبارک باشد
  با موضوع 
  سیر مطالعات علوم عقلی – اسلامی
   به روز شدیم
 • نیایش یک فیلسوف
 • سلام 
  با موضوع 
  مناظره دینانی و ضیاء شهابی بر سرفلسفه اسلامی
  به روز شدیم از با تشکر از راهنمایی های نظرات  دلسوزانه شما،  ما را در ترویج هر چه بهتر فلسفه و عرفان اسلامی همیاری فرمائید.
  با مطالب زیربه روز شدیم:
  1.دانلود نرم افزار بعضی از آثار علامه مصباح یزدی حفظه الله
  2.فیلسـوف سیاسـت
  ما را از نظراتتان محروم نسازید
 • سید میلاد موسوی
 • درود فراوان؛
  امیدوارم حالتان خوب و زندگی به کامتان باشد؛
  به ما هم سر بزنید و اگر با داد و ستد پیوند همدل بودید؛ آگاهمان کنید؛
  در پناه پروردگار دادار؛
  بدرود.
  iPendar.Blog.Ir
  بروزم
 • پسر روشن آب
 • ممنون از توجهی که مبذول داشتید.
  این سخن شما یعنی  امکان فوروارد کردن در سایر سرویس ها مثلا بلاگفا به به بلاگفا وجود نداره؟
  ببخشید وقتتون رو میگیرم!
  پاسخ:
  آها!
  ببخشید!
  من فکر کردم منظورتون از فوروارد کردن انتقال وبلاگه!
  اگر منظورتون انتقال کامل وبلاگ با آرشیو و کامنتها و. ... ایناست که بعضی سرویس ها این امکان رو دارن ولی من اطلاعی ندارم
  اونچه می دونم بلاگ دات آی آر این امکان رو داره
  من وبلاگم رو از پرشین به اینجا منتقل کردم
  ولی اگه فوروارد کردن به معنی رله کردن لینک هست که هر کس وارد یک آدرس شد خود به خود به آدرس دیگه ای دایورت بشه برای اینکار باید کد جاوای زیر رو در بخش هد وبلاگ اول بذارید:

  redirection = "document." + "location = 'http://dehdari.blog.ir'";
  eval(redirection);
  فقط باید این رو بین دوتاتگ جاوا اسکریپت بذارید
  بلاگ اجازه نمی ده اونا رو توی کامنت بذارم
  آدرس مقصد رو هم تغییر بدید
 • پسر روشن آب
 • راستی یک سوال چگونه می شود وبلاگ قبلی به آدرس فعلی فوروارد شود؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  در پروفایل وبلاگتون در سرویس بلاگ دات آی آر به بخش ابزارها و امکانات برید و در اونجا بخش مهاجرت رو انتخاب کنید. همه چیز رو توضیح داده.
 • پسر روشن آب
 • ممنون از نظرتون! درباره پست قبلی!
  حذف آمریکا و کانادا از نقشه جهان و ارتباط آن با انتخاب روحانی!
  http://labepashoieh.blogfa.com/post/224
  سلام با مطالب زیر به روز شدیم:
  1. ویتگنشتاین : خداباور یا ملحد ؟ (Wittgenstein: theist or an atheist?)
  2. فیلم اذان و اقامه علامه حسن زاده آملی
  3. دانلود کتاب آسمان توحید و معرفت آیت الله تحریری 
  لطفا ما را از راهنمایی های خودتان بی نصیب نگذارید
  پاسخ:
  سلام حاج آقا
  نفرمایید
  ما محتاج راهنمایی هستیم
  دیدم اینجا بحث جدیه و برا هم لینک میزارین
  گفتم یه لینکم من بزارم. عملکرد جلیلی در کسب سه قطعنامه علیه
  ایران عزیز ما.
  http://alef.ir/vdchqwnzq23n66d.tft2.html?189877
  من خوندم
   بد نبود.
  شما هم بخونید
  بد نیست
  پاسخ:
  عملکرد جلیلی در پرونده انرژی هسته ای که اظهر من الشمسه و نیاز به دفاع امثال بنده نداره!
  خدا رو شکر که یه نفر مثل ایشون سکان دار این موضوع بوده وگرنه معلوم نبود امثال روحانی ما رو به چه قهقرایی می بردند تا حالا!
  تجربه نشون داده اگر جلوی غرب سستی و ضعف از خودمون نشون بدیم اونا جسورتر میشند.
  نحوه تعامل غرب با کره شمالی هم که در یک زمانی عقب نشینی کرد از موضوع انرژی هسته ایش شاهد این مدعاست
  -----------------------
  سایت الف هم که عنادش رو با جلیلی به هر نحو ممکن در این مدت نشون داده! پس منبع خوبی برای این بحث ها نیست!
  یاد برنامه های احمدی نژاد و دوستان افتادم. چقدر این نوع ادبیات
  برایم آشناست. انشالله شاهد نسخه جدید هاله نور خواهیم بود.
  پاسخ:
  وقتی ار منطق و استدلال کم میارید چاره ای جز بی ادبی و تمسخر نخواهید داشت! متاسفم!
  کجای ادبیات بنده یا برنامه های جلیلی ایراد داشت! یا محتواش یادداشت شما رو سوزونده!
  سلام
  چرا به جلیلی رأی می‌دهم؟
  http://engifa.persianblog.ir/post/132

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی